EDI staat voor Electronic Data Interchange en wordt gebruikt voor het (digitaal) uitwisselen van bedrijfsdocumenten. Ondanks dat we over een ‘standaard’ praten, heb je hier wel een partner voor nodig. Deze heeft softwareontwikkelaar Sherpaan gevonden in Transus. Door de koppeling van de backoffice software Sherpa met Transus voor EDI, is het uitwisselen van gegevens uit Sherpa met bedrijven over de hele wereld mogelijk.

Via de kantoren van Transus in Nederland, Duitsland en België wisselen nu al dagelijks ruim 30.000 bedrijven, verspreid over meer dan 30 landen, miljoenen berichten uit via het snel groeiende EDI-netwerk.

Transus richt zicht niet alleen op webshops, maar ook op leveranciers, groothandels en de logistiek. Het grote netwerk, het stabiele systeem, de vele functionaliteiten en het scherpe tarief maken EDI zeer toegankelijk.

Via Transus EDI vinden jouw documenten uit Sherpa als vanzelf hun weg naar de juiste handelspartner.