Sherpaan verantwoording van privacy gegevens

 

Algemeen

Doel van de AVG-Verplichtingen Zorgen voor een transparante communicatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en het informeren van rechten en plichten gesteld onder de AVG
Technische en organisatorische maatregelen Sherpaan verstrekt aan haar klanten de volgende documenten waarin afspraken worden vastgelegd:

Toegang en bewerking van gegevens

Doel van de AVG-Verplichtingen Persoonsgegevens dienen gecorrigeerd te worden indien fouten worden geconstateerd
Functies/functionaliteit van onze software om te voldoen aan deze AVG verplichting Afhankelijk van de rechten van de gebruiker kunnen klant gegevens worden aangepast. Dit staat beschreven in de handleiding te raadplegen via onze software onder menu Help hoofdstuk ‘Customers’.

Recht om vergeten te worden

Doel van de AVG-Verplichtingen Consumenten het recht geven om persoonsgegevens te verwijderen
Functies/functionaliteit van onze software om te voldoen aan deze AVG verplichting Sherpaan biedt klanten de optie om persoonsgegevens te verwijderen. Klant kan hiervoor per mail of brief een verzoek indienen waarbij Sherpaan zal zorgen voor anonimiseren van persoonsgegevens. Verwijdering van deze gegevens zal geverifieerd worden bij de functionaris die is aangesteld door verwerkingsverantwoordelijke en benoemd is in de verwerkingsovereenkomst. Sherpaan zal binnen 4 weken voldoen aan verzoek.

Overdraagbaarheid van gegevens

Doel van de AVG-Verplichtingen Klant is eigenaar van data en persoonsgegevens. Indien klant de overeenkomst met Sherpaan wenst te beëindigen heeft klant het recht op overdacht van gegevens.
Functies/functionaliteit van onze software om te voldoen aan deze AVG verplichting Opzegging van de overeenkomst en overdacht van data is geregeld in onze mantelovereenkomst. Na beëindigen van de overeenkomst zal Sherpaan alle beschikbare data vernietigen en ontvangt klant een data dump en export van facturen voor haar administratie.